top of page

Prohlášení o překladu Google:

TATO SLUŽBA MŮŽE OBSAHOVAT PŘEKLADY POUŽÍVANÉ GOOGLE. GOOGLE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PŘEKLADŮ, VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI NA ZVLÁŠTNÍ ÚČEL A.

Web West Central Community Center byl pro vaše pohodlí přeložen pomocí překladatelského softwaru od Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí na zajištění přesného překladu, žádný automatizovaný překlad však není dokonalý ani nemá nahradit lidské překladače. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek West Central Community Center a jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Na přesnost, spolehlivost nebo správnost překladů provedených z Englis do jakéhokoli jiného jazyka se neposkytuje žádná záruka, výslovná ani předpokládaná. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být z důvodu omezení překladatelského softwaru přeložen přesně.

Oficiální text je anglická verze webu. Jakékoli nesrovnalosti nebo rozdíly vytvořené v překladu nejsou závazné a nemají žádný právní účinek pro účely dodržování předpisů nebo vymáhání. Pokud vyvstanou nějaké otázky týkající se přesnosti informací obsažených na přeloženém webu, nahlédněte do anglické verze webu, která je oficiální verzí.

bottom of page