top of page

دان کلی

این اتاق کنفرانس صمیمی تا دوازده میز در اطراف یک میز بزرگ و بیضی شکل قرار دارد و مجهز به موارد زیر است:

  •   یک تخته سفید بزرگ روی دیوار  

  •   یک میز کوچک کوچک در گوشه (مناسب برای سرو قهوه!)

  •   دو جک تلفن و قابلیت تماس کنفرانسی

  •   درب مستقیم به سالن نیوتن

  • وای فای

اتاق کنفرانس دان کلی برای هر نوع جلسه ای (باشگاه کتاب ، برنامه ریزی غیر انتفاعی ، گروه نویسندگان و غیره) مناسب است و هنگام اجاره اتاق متفاوت برای رویدادهای بزرگتر ، به عنوان یک گزینه اضافی عالی عمل کرده است. به عنوان یک رختکن ، اتاق خدمات غذا و باشگاه کودکان - و سایر موارد.

ظرفیت کنونی اتاق با محدودیت COVID برای همه رویدادهای سرپوشیده 50، است که 6 نفر در این اتاق هستند.

bottom of page