top of page

سلب مسئولیت ترجمه Google:

این سرویس ممکن است شامل ترجمه هایی باشد که توسط GOOGLE تأمین می شود. GOOGLE از همه ضمانت نامه های مربوط به ترجمه ها ، بیان یا اعمال می کند ، از جمله هرگونه ضمانت صحت ، اعتبار و هرگونه ضمانت نامه وارداتی MERCHANTABILITY ، FITE

وب سایت مرکز اجتماعات غرب مرکزی برای راحتی شما با استفاده از نرم افزار ترجمه با ترجمه Google Translate ترجمه شده است. تلاش های منطقی برای ارائه ترجمه دقیق انجام شده است ، با این حال ، هیچ ترجمه خودکار کامل نیست و قصد جایگزینی مترجمان انسانی را ندارد. ترجمه ها به عنوان خدمات به کاربران وب سایت مرکز اجتماعات غرب مرکزی ارائه می شود و "همانطور که هست" ارائه می شود. هیچ گونه ضمانتی برای بیان ، یا ضمنی در مورد صحت ، قابلیت اطمینان یا درستی ترجمه های انجام شده از زبان انگلیسی به هر زبان دیگر ارائه نمی شود. برخی از محتواها (مانند تصاویر ، فیلم ها ، فلش و ...) به دلیل محدودیت های نرم افزار ترجمه ممکن است به طور دقیق ترجمه نشوند.

متن رسمی نسخه انگلیسی وب سایت است. هرگونه مغایرت یا تفاوت ایجاد شده در ترجمه الزام آور نیست و هیچگونه اثر قانونی برای رعایت یا اجرای آن ندارد. در صورت بروز هرگونه س questionsال در مورد صحت اطلاعات موجود در وب سایت ترجمه شده ، به نسخه انگلیسی وب سایت که نسخه رسمی است مراجعه کنید.

bottom of page