top of page

حیاط دان هیگینز

ما بین آوریل و سپتامبر هر سال حیاط را اجاره می دهیم.

این حیاط دوست داشتنی است بدون توجه به تعداد افرادی که با خود دارید (حداکثر 80 نفر راحت هستند) و ارائه می دهد:

  • یک چشمه آب تزئینی بزرگ چوبی در کنار پله ها و حیاط

  • میز پیک نیک چوبی و کباب پز گاز BBQ

  • مجموعه ای از گیاهان طبیعی ، و همچنین جعبه های باغ گل و سبزیجات که عمداً قرار داده شده است

  • چندین پریز برق در فضای باز

  • چراغ های سیم خورشیدی

 

حیاط از رویدادهای کوچک BBQ تا عروسی های دنج سرو کرده است! این فقط به عنوان یک افزودنی برای فضای دیگر داخل تأسیسات (به عنوان یک اتاق پشتیبان مورد نیاز برای رویداد شما ، درصورتی که آب و هوا تصمیم بگیرد آن روز همکاری نکند) در دسترس است. 

bottom of page